چشمه شوربولاغ Şor Bulağ / روستاي قوزلو

یازار :   قوزدولو


چشمه شور بولاغ در قسمت شمال شرق روستا واقع شده است. محلي كه شوربولاغ در آن واقع است در واقع باتلاقي است متشكل از چندين چشمه كه از چندين نقطه آن مي جوشند. تا قبل از خشكسالي هاي دهه گذشته چشمه هاي شوربولاغ بسيار پرآب و محدوده باتلاقي وسيع تر بود اما بعد از وقوع خشكسالي هاي اخير و با كاسته شدن از ميزان آبدهي چشمه هاي شوربولاغ از ميزان زمين باتلاقي كاسته شده است و سه چشمه اصلي در آن باقي مانده اند. در سال هاي پرباران تعداد چشمه ها به شدت افزايش مي­يابد و بر وسعت باتلاق افزوده مي شود.
قبل از لوله كشي آب به داخل منازل روستا (قبل از 1388 كه شيرهاي آب به صورت برداشت مشترك بين چند خانوار بود) از آب يكي از چشمه هاي براي شستن البسه و ظروف استفاده مي شدن. براي اين امر آب آن به يك محل خاص هدايت شده و با استفاده از لوله و يا تكه هاي ايرانيت با ارتفاع حدود 30 تا 40 سانتي متر ارتفاع از سطح زمين قرار داده مي شد تا براي شستشو و برداشتن آب قابل استفاده باشد. چشمه دومي در واقع چاله است به عمق دو متر كه روي و اطراف آن با سنگ مرتب شده است. ساخت اين چشمه را به مرحوم آليشان ابراهيمي نسبت مي دهند. از آب اين چشمه نيز براي شستن البسه و ظروف و همچنين برداشت به وسيله دبه استفاده مي شود. آب چشمه سومي به صورت استخر كوچك روباز براي آبياري دام هاي روستا و به خصوص دام هاي محله آشاغا باش Aşağa Baş استفاده مي شود.
علاوه بر مصارف فوق آب اين چشمه هاي براي آبياري سه باغ زير دست آن كه به شام Şam معروف هستند استفاده مي شود. به اين ترتيب كه آب چشمه ها در دو استخر جداگانه كه توسط صاحبان باغات احداث شده جمع آوري مي شود و براي آبياري درختان باغ و يا سبزيجات كاشته شده و... استفاده مي شود.
به علت اهميت حياتي اين محل براي اهالي روستا، همه طايفه­هاي روستا در اين محل مالكيت دارند و محل به صورت زمين هاي چند مترمربعي بين طايفه هاي روستا تقسيم شده است.

  • [ ]